שאלה:

יש לי שאלה לפי התנך רשום שישו רימה את אלוהים כדי להשיג את כוחותיו האם יש לכם תשובה עבור זה האם ישו הוא רמאי הוא שאתם טוענים שמה שרשום שם זה שקר?

השאלה נענתה:

תשובה:

שבת שלום רואי!

אין דבר כזה בתנ"ך, התנ"ך נחתם מאות שנים לפני בואו של ישוע. מה שאתה מתאר לא נכתב בתנ"ך, אלא בתלמוד, מאות רבות של שנים לאחר זמנו של ישוע, ונכתב על מנת להסית ולהדיח את עם ישראל נגד המשיח שהרבנים דחו.

עד היום, כשהרבנים נשאלים אודות ישוע, הם תמיד מפנים למסכת סוטה מ"ז שבתלמוד הירושלמי, שם מסופר כי ישוע היה תלמידו של נשיא הסנהדרין יהושע בן פרחיה. ראו לדוגמא את דבריו של הרב פנחס בדוש: "ישו היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה...בתחילת דרכו הוא היה תלמיד ישיבה, ביום מן הימים הרב ותלמידיו התארחו באיזו אכסניה, והרב שיבח ואמר 'מה נאה אכסניה זו'. ישו, עם מחשבתו הפסולה, חשב שהרב מתכוון שבעלת האכסניה נאה. ואמר לרבו שבעלת האכסניה לא נאה, שהרי עיניה טרוטות, כלומר פוזלות. כששמע הרב כך, כעס מאוד, אמר לו 'רשע, הרי כתוב בתורה 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'', נידה אותו וסילקו מהישיבה. אבל ישו בא לרב כמה פעמים וביקש מחילה. למרות זאת הרב לא מחל לו, עד שיום אחד החליט בלבו 'אם הוא יבוא היום, אמחל לו'. ישו אמר לעצמו 'אם הרב לא יסלח לי היום, אלך לעבוד עבודה זרה'. כשהגיע לבקש מחילה, הרב היה באמצע קריאת שמע, והוא רמז לישו עם היד שימתין לו, אבל ישו חשב שהרב אומר לו להסתלק, הלך ונעשה מה שנעשה". דוגמא נוספת הם דבריו של הרב בנימין שמואל: "מדובר על אודות ישוע, תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה...הסיפור שלו מתחיל לפי התלמוד במה שנתן עין בנושאים לא צנועים, ומזה התדרדר לעבודה זרה, וכישף והסית והדיח והחטיא את ישראל".

היכן הבעיה אתה שואל?
כידוע חייו ופועלו של ישוע היו במאה הראשונה לספירה, ועל כך כל היסטוריון יסכים. לעומת זאת, מי שעל פי הסיפור התלמודי היה הרב שלו, הרב יהושע בן פרחיה, חי בתקופת הזוגות, תקופתו של המלך אלכסנדר ינאי, כמאה עד מאתיים שנה לפני לידתו של ישוע. אתם מבינים את הסתירה שיש בתלמוד? בנוסף, מסכת סוטה חוברה בסביבות המאה החמישית, זאת אומרת מאות שנים לאחר זמנו של ישוע. ומי שחיבר את מסכת סוטה, ושהמציא את הסיפור הזה על ישוע, היה כנראה קצת חלש בהיסטוריה והתבלבל בתאריכים. האם אתם הייתם מוכנים לקחת ברצינות, ספר שהיה טוען שברוך שפינוזה, בעודו כותב את הספר "תורת המדות", טיפח ולימד את הרב עובדיה יוסף? באותה הרצינות עליכם גם לקחת את הטענות של התלמוד אודות ישוע. שאגב, מעולם לא היה בן ישיבה וגם לא היה לו רב.
לסיכום, ראינו עוד הוכחה לכך; שהתלמוד סותר את עצמו, שהסיפורים בתלמוד על ישוע הם שקריים וכי נועדו להסית נגדו, וכי לעומת מה שהרבנים מלמדים, התלמוד הוא לא דברו של אלוהים, שהרי אלוהים לא היה מרשה סתירה דרסטית שכזאת.

אם אתם באמת רוצים לדעת את האמת על ישוע, עליכם לגשת ישירות למקור, ולא לדברים שנכתבו עליו מאות רבות של שנים לאחר מכן. לדוגמא, אם נרצה ללמוד על חייו של דוד המלך, נלך לתנ"ך. באותה מידה מי שרוצה ללמוד על ישוע, עליו לקרוא את הברית החדשה. אל תפחדו לקרוא את הברית החדשה, אל תתנו לרב שלכם לחשוב במקומכם ולהסתיר מכם את האמת, ואל תתנו לדעה קדומה לעצור בעדכם מלהכיר את המשיח היהודי, את ישוע.  הרבנים אומנם דאגו לכך שאת הברית החדשה לא תוכלו לרכוש בחנויות הספרים, אבל אנחנו נשמח לשלוח לכם עותק וגם תוכלו לקרוא אונליין, במחשב או בסמארטפון באתר הברית החדשה ובאתר אייגוד.

http://www.הברית-החדשה.com

...