שאלה:

1-דברים כד' טז "לא ימותו אבות על בנים ובנים לא ימותו על אבות איש בחטאו יומתו" 2 אם ישו בא להושיע את עמו למה בשעתו אמר אלי אלי למה עזבתני אם לא היה יכול להושיע את עצמו אז למה זעק לזולתו?

השאלה נענתה:

תשובה:

שלום!
הקדשנו סרטון ומאמר לנושא "אלי אלי למה עזבתני".

...