שאלה:

שבוע טוב! המשיחיים טוענים שעד זמנו של ישוע עם ישראל היה משועבד לתורת משה, מכיוון שלא היה מסוגל לקיים את כל תרי"ג המצוות שבה במלואן, ולכן כולם היו כפופים לקללת התורה. אבל תורה בספר דברים כ"ט - י"ד אומרת "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו". הקב"ה לא נותן לאדם דברים, שלא יוכל לבצע אותם.

השאלה נענתה:

תשובה:

ובכל זאת לא אתה, לא אני ולא אף אדם - לא מסוגל לקיים במלואה לאורך כל חיינו את כל התורה, ואפילו לא את עשרת המצוות. ולכן אלוהים הודיע כי עונש על עבירה על התורה הוא מוות (ולכן "קללה"), אך גם נתן לנו לכפר על חטאינו - דרך דם הקורבנות בבית המקדש באופן זמני, ודרך קורבנו של המשיח באופן נצחי.

להעמקה בנושא: חשיבות קורבנות הדם בתורה.

שבוע טוב :)

...