שאלה:

האם התוכנית המקורית של ה' הייתה שהאדם יחיה לנצח? על פי רומים ה:12 המות נכנס לעולם בעקבות החטא (גם 1 קורינתים טו:21-22) והוא אויב שינוצח בסופו של דבר (1 קורינתים טו:26). ואם לאו למה נטע ואסר אכילה של פרי עץ החיים? (בראשית ג:22)

השאלה נענתה:

תשובה:

היי ארתור!
אלוהים הוא אהבה, אבל אהבה ללא אפשרות בחירה = היא כפייה.
כבר בתחילת ספר בראשית נותן אלוהים לאדם את זכות הבחירה החופשית. יחד עם הזכות לבחור בעצמנו, הגיעה גם אחריות אדירה, מאחר שלבחירה שלנו יש תוצאה והשלכה - חיים ומוות.

אז מבלי להיכנס לזה יותר מידי, הסיבה שלעץ זה - זכות הבחירה החופשית.


 

 

...