שאלה:

יהודה איש קריות בגד בישו ונחשב לבוגד ונשלח לגהנום ,וישו ידע כי יהודה איש קריות יבגוד בו ואף אמר לשליחים "אמן אני אמר לכם כי-אחד מכם (לפי מרקוס) ימסרני" (מתי, יוחנן) או "הנה יד-המסר אותי אתיעל-השולחן"(לוקס). לפי מתי, שאל יהודה האם הוא האיש, וישו אמר לו - "אתה אמרת זאת". שאלות: אם ישו חזה את בגידתו של יהודה, הרי שליהודה לא היה רצון חופשי, ולא יכול היה להימנע מלבגוד בישו. אם יהודה לא יכול היה להימנע מן הבגידה, הרי שלא היה ראוי לעונשו. אם יהודה נשלח אל הגיהנום בשל בגידתו, ובגידתו הייתה צעד הכרחי בצליבה שהינה הכרחית לגאולת המין האנושי, הרי שלמעשה, יהודה נענש בשל כך שהציל את האנושות. אם ישו סבל רק כאשר מת על הצלב, ולאחר מכן עלה לגן עדן, אך יהודה נידון לסבול לנצח בגיהנום, הרי שיהודה סבל הרבה יותר למען חוטאי המין האנושי מאשר ישו, ולכן חלקו בכפרת העוונות הינו גדול יותר.

השאלה נענתה:

תשובה:

היי עידן!

בנית טיעון שלם על הנחת יסוד כי אם אלוהים יודע את העתיד, זאת אומרת שאין חופש בחירה.
ניתן לפיכך לומר כי אם אלוהים יודע מה אני יאכל מחר לארוחת בוקר - זאת אומרת שאין לי חופש בחירה.
כמו גם שמאחר שהוא ידע שאדם וחווה יאכלו מהפרי האסור - אזי שלא באמת היה להם חופש בחירה.

אבל אלוהים לא נמצא בתוך מימד\מרחב הזמן. הוא תמידי ונצחי. עצם הידיעה של אלוהים לא סותר את הבחירה החופשית שלנו.

כמו כן, ההנחה שלך כי הוא "נחשב לבוגד ונשלח לגיהינום" איננה נכונה. נכון שהוא בגד בישוע. אך ניתן לראות כי הכיר בחטאיו, הצטער עליהם, זרק את הכסף ואף התאבד. אני בכלל לא מסכים עם המסקנה כי הוא "נשלח לגיהינום".

אלוהים לא חפץ בכך שאני, אתה, יהודה, או אף אחד - ידחה את המשיח. אבל אלוהים כן השתמש ומשתמש בפעולות, בהחלטות ובמעשים שבחרנו לעשות כחלק מתוכניתו הגדולה.

תוכל להרחיב בנושא: יהודה איש קריות, מותו כסתירה?

...