שאלה:

אתם מאמינים באלוקים שמחולק לשלוש?

השאלה נענתה:

תשובה:

שלום דניאל,

אנחנו לא מאמינים בשלושה אלוהים שונים, אלא באלוהים אחד שבמשך התנ"ך התגלה אלינו ביישויות שונות.
אפשר לומר שאנחנו מסכימים עם פרשנות ספר הזוהר במקרה הזה: "שמע ישראל יי אלוהינו יי, וכולם הם אחד. ועל כן נקרא אחד. הרי שלשה שמות הם, ואיך הם אחד? ואף על פי שאנו קוראים אחד דהיינו שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד. אבל איך הם אחד? אלא במראה של רוח הקודש נודע, כשהם בסוד המראה של עין הסתום לדעת ששלשה (דהיינו ג' קוין המרומזים בה' אלהינו ה'), הם אחד, וזהו סוד הקול שנשמע, שקול הוא אחד, ובו ג' בחינות: אש, רוח ומים, וכולם אחד בסוד הקול. אף כאן, ה' אלוהינו ה', הם אחד, ג' בחינות, והן אחד" (זוהר, ג': שמות מ"ג ב').  

תוכל להרחיב על הנושא במאמרים הבאים:

http://www.igod.co.il/rabbis-objections/823

http://www.igod.co.il/god/102-complexityofgod

שבת שלום!

 

...