שאלה:

אתם מאמינים בקבלת לוחות הברית? אין הוכחה פיזית לזה....

השאלה נענתה:

תשובה:

"הוכחה פיזית"? 

אין דבר כזה "הוכחה פיזית", אתה מתכוון להוכחה מדעית?

ובכן, ישנם מגוון רחב של תחומים בחוויה האנושית שלא יכולים להיות מוכחים מדעית ובכל זאת כולנו מאמינים כי הם קיימים.

 

 
המדע לא יכול להוכיח רציונליזם ומטפיזיקה. לדוגמא; המדע לא יכול להוכיח שהיקום לא נברא לפני שנייה אחת, עם המראה של גילו הנוכחי וכל אשר בו.
המדע לא יכול להוכיח שאנחנו לא הזיה של חייזר ביקום מקביל.

המדע לא יכול להוכיח מה מוסרי, מה טוב ומה רע.
המדע לא יכול להוכיח אסתטיקה; מדוע אובייקט מסויים נתפס כיפה או כמכוער בצורה סובייקטיביות.

המדע לא יכול להוכיח את עצמו, יהיה זה כשל מעגלי לנסות להוכיח את המדע בעזרת מדע.
חוקי המתמטיקה, המדע גילה ולמד להסביר את המתמטיקה, אבל הוא לא יצר אותה. המתמטיקה היא עובדה קיימת; חוקים אבסטרקטים קיימים. מתמטיקה היא השפה של המדע. אם מתמטיקה היא הבסיס למדע, אז המדע לא יכול להיות המקור של מתמטיקה.
המדע עצמו מבוסס על היגיון לוגי ואמיתות מתמטיות, ולכן הניסיון להוכיח אותן יהיה כשל מעגלי.
 המדע משתמש בהיגיון. אבל הוא לא יצר את ההיגיון. ההיגיון מפריד אותנו מבעלי החיים; היכולת לחשוב בצורה אבסטרקטית, ללמוד ולהבין נוסחאות מתמטיות ושפה חדשה. לטעון כי היגיון נוצר ללא סיבה מתוך כלום, יהיה חוסר היגיון.  

 

 
אני מאמין במהימנותם של התנ"ך והברית החדשה לא בגלל שאני יכול או לא יכול לשים אותם תחת מיקרוסקופ במעבדה, אלא בגלל התוכן שלהם.

 

...