שאלה:

אתם יכולים לתת לי את הפסוק שבו ספר הזוהר מתאר את שלושת ההויות האלוהיות?

השאלה נענתה:

תשובה:

היי אלדד :)
בקטע המפרש את קריאת שמע, נכתב בזוהר: "שמע ישראל יי אלוהינו יי, וכולם הם אחד. ועל כן נקרא אחד. הרי שלשה שמות הם, ואיך הם אחד? ואף על פי שאנו קוראים אחד דהיינו שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד. אבל איך הם אחד? אלא במראה של רוח הקודש נודע, כשהם בסוד המראה של עין הסתום לדעת ששלשה (דהיינו ג' קוין המרומזים בה' אלהינו ה'), הם אחד, וזהו סוד הקול שנשמע, שקול הוא אחד, ובו ג' בחינות: אש, רוח ומים, וכולם אחד בסוד הקול. אף כאן, ה' אלוהינו ה', הם אחד, ג' בחינות, והן אחד" (זוהר, ג': שמות מ"ג ב'). 
אין אנו מאמינים בקדושתו של ספר הזוהר, אך הבאנו אותו כדוגמא לכך שרעיון זה איננו זר אפילו במחשבת-ישראל.

...