שאלה:

יש לי שאלה. מהי תכליתה של התורה? ומהו הרמז המרכזי בתורה ? תוכלו לתמצת לי את התשובה?

השאלה נענתה:

תשובה:
...