שאלה:

נצח ישראל לא ישקר ולא יינחם, כי לא אדם הוא להינחם (שמואל א', טו, כט). ז"א ה' הוא לא אדם שישנה דעתו. ?

השאלה נענתה:

תשובה:

אכן ואמן. מה השאלה כאן?

...