שאלה:

גם במיכה ה-א וגם במתי 2: 6: כתוב שהמשיח יהיה מושל. איפה ישוע היה מושל? אפילו לא על-פי האונגיליון.

השאלה נענתה:

תשובה:

אני מבין שאתה ממתין למשיח שימשול כראש ממשלה, או רמטכ"ל.

אך התנ"ך והברית החדשה מדברים על מושל מסוג אחר...לא אחד שמסתגר בארמון מפואר.

אכן, משיח בן-יוסף הסובל עבור חטאינו עתיד לשוב בתור משיח בן-דוד המולך ולהיות מושל גם על העולם הלא-רוחני, תוכל להרחיב: משיח סובל ומשיח מולך.

...