שאלה:

אם לטענתכם אין תורה שבעל פה, אז מה כוונת הפסוק "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"?

השאלה נענתה:

...