שאלה:

ישעיה י'א-ד:משיח ימית רשע ברוח פיו ובשבט פיו הכה ארץ, ישוע לא עשה זאת

השאלה נענתה:

תשובה:

אתה מערבב בין שני נושאים - ביאתו הראשונה של המשיח וביאתו השנייה.
אפילו את המסורת שלך אתה לא מכיר? רבניך האמינו בשני משיחים שונים, אחד שתפקידו לסבול ולמות (משיח בן יוסף) והשני שיבוא לאחר מכן ויכהן\ימלוך כשליט (משיח בן דוד).

ראה מאמר: משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.

...